Gossip News: “ QTC ” จัดสัมมนาในหัวข้อ SAVE THE WORLD - SAVE YOUR MONEY

อังคาร ๐๕ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๐:๒๖
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (Super Low Loss Transformer) รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบัน CESI ประเทศอิตาลีขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "SAVE THE WORLD - SAVE YOUR MONEY" ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ระหว่าง เวลา 09.00 – 16.00 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา ที่สำคัญ MD คนเก่ง "เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร" ฝากแจ้งมาว่างานนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเท่านั้นยังไม่พอ ภายในงานยังมี Lucky Draw ลุ้นรับ iPad mini 4 มูลค่า 14,900 บาท ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนมาได้ที่ Email : [email protected] ภายในวันที่ 15 มิ.ย.61 ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะ แล้วมารับฟังข้อมูลดีๆในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายของท่านจากความสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นจาก QTC กันเยอะๆนะคะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด