ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย หนุนท่าเรือพลี สู่ “ตลาดสตรีทซีฟู้ด”

พฤหัส ๑๔ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๑:๔๑
ดร.พรชัย ฐีระเวช รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 5 จากซ้าย) และนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (คนกลาง) ร่วมเปิดตัวโครงการ "ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าตลาดประมงท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับตลาดประมงท้องถิ่น สู่ที่สุดของการเป็น "ตลาดสตรีทซีฟู้ด - จากประมงพื้นบ้าน สู่ตำนานอาหารอร่อย" เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดประมงท่าเรือพลี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

คำอธิบายภาพจากซ้าย

1. นายสมจิตร์ ไวเรืองศิริพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการภูมิภาค) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

2. นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

3. ดร.พรชัย ฐีระเวช รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

4. นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

5. นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

6. นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชลบุรี

7. นางนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด