“อมตะ”เปิดเวทีขับเคลื่อนการศึกษา เร่งปั้นบุคลากรสายพันธุ์ใหม่รับอีอีซี

อังคาร ๑๙ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๑:๒๘
"อมตะ" เปิดเวทีกระตุ้นผู้ประกอบการในนิคมฯเตรียมพร้อมแรงงานภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ในพื้นที่อีอีซี จับมือสถาบันการศึกษาทั้งไทยและนานชาติร่วมพัฒนาระบบการศึกษาสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเตรียมผุดโครงการเมืองการศึกษาอมตะปั้นบุคคลากรสายพันธุ์ใหม่
อมตะเปิดเวทีขับเคลื่อนการศึกษา เร่งปั้นบุคลากรสายพันธุ์ใหม่รับอีอีซี

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า วันนี้ (18 มิ.ย.61) อมตะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนา " SMART Education and Human Resource & Development Policy in EEC" ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอก นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ในการเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้รองรับการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

"เนื่องจากการสร้างบุคลากรที่สมาร์ทเป็นรากฐานสำคัญของสมาร์ทซิตี้ที่ในปัจจุบันอมตะมีประชากรหมุนเวียนทำงานอยู่ในนิคมฯกว่า 300,000 คน อมตะจึงเป็นศูนย์กลางและตลาดแรงงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและอาเซียน โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้ร่วมกับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติของอมตะรวมทั้งสถาบันการศึกษาญี่ปุ่นและไทยที่สำคัญมาร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการสร้างแรงงานคุณภาพที่จะป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องเน้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการศึกษาหรือ Smart Education ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้" นายวิกรม กล่าว

สำหรับแนวทางความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่จะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนภาคการศึกษาของประเทศไทย โดยการถ่ายทอดตามแนวทางการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น ผ่านโมเดล โคเซ็น หรือ KOSEN (KOSEN National Institute of Technology) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น นับว่าเป็นระบบการศึกษาที่มีคุณภาพในด้านการผลิตแรงงาน สามารถป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ทาง ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ยังได้แนะนำโครงการ Japan Flex Campus ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยโดยร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นนำบุคลากรด้านการศึกษาจากญี่ปุ่นมาจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนและผู้ประกอบการไทย

กลุ่มอมตะมีเป้าหมายที่จะพัฒนานิคมฯอมตะ ซิตี้ ชลบุรีก้าวสู่ผู้นำการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับโลกภายใต้โครงการ AMATA EDU Town หรือ "โครงการเมืองการศึกษาอมตะ" เพื่อผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ให้ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะสาขาวิชาชีพและวิศวกรรม โดยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์กลาง ของกลุ่มพื้นที่การศึกษานานาชาติในประเทศไทยในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาในอาเซียน

"การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการมีความสำคัญอย่างมากต่อแผนการพัฒนาทางด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค และอาชีวศึกษาในพื้นที่อีอีซีโดยมีการใช้ระเบียบข้อบังคับทางการศึกษาฉบับล่าสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ทั้งระดับอุดมศึกษาและปริญญาตรี สามารถมาจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC ได้ นับเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเห็นผลต่อกลไกการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต" นายวิกรม กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด