ภาพข่าว: สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฯ และ ปตท. ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง จังหวัดอุดรธานี

พุธ ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๓๓
เมื่อเร็วๆ นี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (กลางซ้าย) เป็นประธานในพิธีส่งมอบการพัฒนาอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ แก่ "โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง" ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ใน "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี2560"

โดยมี นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (กลางขวา) พร้อมด้วย นางสาวกัลยา พลมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง (ที่ 1 จากขวา) เข้าร่วมพิธีส่งมอบฯ ถือเป็นการสานต่อโครงการประชารัฐของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ที่ต้องการพัฒนาการศึกษา ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมสร้างคุณประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด