กรมศุลกากร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี

พุธ ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๐๓
วันนี้ (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2561) ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีทางศาสนาและกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี พร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีศุลกากร ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมศุลกากร ประจำปี ๒๕๖๑ และข้าราชการผู้มีผลงานดี ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร

นายกุลิศ สมบัติศิริ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ซึ่งปีนี้กรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี ในการนี้กรมศุลกากรได้จัดพิธีการทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศุลกากร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องสังฆทาน จากนั้นจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีศุลกากร ผู้มีผลงานดีของกรมศุลกากร ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมศุลกากร ประจำปี ๒๕๖1 และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมศุลกากร ประจำปี 2561 ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร นอกจากนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานของกรมศุลกากร โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมศุลกากรเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ ๑๔๔ ปี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง กรมศุลกากร ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 45 ตัว เป็นเงิน 1,300,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด