สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรมหลักสูตร EXCOMM-PR Thailand 8

พฤหัส ๐๕ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๓:๓๑
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรมหลักสูตร EXCOMM-PR Thailand 8 (CORPORATE & BRAND COMMUNICATION STRATEGIES 4.0 : กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กร และการสื่อสารการตลาดเพื่อรับมือแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0) ซึ่งเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสมาคมฯ ได้กำหนดเนื้อหาหลักให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การตลาด การบริหารงานสื่อสาร และเทคโนโลยี ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจน สามารถรับมือกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081–939-9964 / e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด