ภาพข่าว: ไทยคม จับมือ กองทัพเรือ และ ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง พัฒนา UAV ขยายขอบเขตการสำรวจในพื้นที่อ่าวไทย

พฤหัส ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๑๙
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และ นายกรณรงค์ ถึงฝั่ง บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา "การควบคุม สั่งการ และสื่อสารอากาศยานไร้คนขับในเขตพื้นที่อ่าวไทย" เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และคิดค้นนวัตกรรม ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE) ผนวกกับศักยภาพของดาวเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของ UAV ให้กว้างมากขึ้น โดยจะส่งมอบผลงานวิจัยให้แก่กองทัพเรือเพื่อใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศในอนาคตต่อไป

ภายในงาน ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร บมจ.ไทยคม ร่วมกับ พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ และ นายกรณรงค์ ถึงฝั่ง บจ. ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนในการลงนาม พิธีฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ สถานีดาวเทียมไทยคม โดยได้รับเกียรติจากคณะนายทหารจากกองทัพเรือ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน

(ในภาพ จากซ้ายไปขวา)

1. นายกรณรงค์ ถึงฝั่ง บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2. พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ

3. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ

4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

5. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด