ภาพข่าว: พิธีเจิมตำราเรียน

ศุกร์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๕๐
เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติทำพิธีเจิมอุปกรณ์การศึกษาและตำราเรียน เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน ส่วนกลางนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด