มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดนวัตกรรมอาหาร-เทคนิคการเกษตร โชว์ผลงานกวาด 4 รางวัลแข่งทักษะวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ

อังคาร ๐๖ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๒๓
นักศึกษา มรภ.สงขลา โชว์ผลงานเยี่ยม พัฒนาผงหมักสเต็กรสจิ้มแจ่วจากเปลือกมะละกอ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมอาหาร ควบชนะเลิศนวัตกรรมเทคนิคการเกษตร ใช้ประโยชน์ปอเทืองทำชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมกวาดรางวัลตอบคำถามด้านพืชศาสตร์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมคณาจารย์นำตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลปรากฏว่า มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ 4 รางวัล ได้แก่ 1. ชนะเลิศประกวดนวัตกรรมอาหาร จากผลงาน "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักสเต็กสำเร็จรูปรสจิ้มแจ่วจากเปลือกมะละกอ" จัดทำโดย น.ส.นินาดา กือมะ น.ส.นูรอาดีลา มะแซ และ น.ส.สุกาญดา สังข์สวัสดิ์ ควบคุมทีมโดย ดร.ธิติมา พานิชย์ 2. ชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเทคนิคการเกษตร จากผลงาน "การใช้ประโยชน์จากปอเทืองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรปอเทืองเพื่อสุขภาพ" จัดทำโดย น.ส.วันฟาดีล๊ะห์ แวดอเลาะ และ น.ส.ฮาซียะห์ มณีหิยา โดยมี อ.ขนิษฐา หมวดเอียด เป็นผู้ควบคุม 3. ชนะเลิศตอบคำถามทางวิชาการด้านพืชศาสตร์ น.ส.เวธนี พรหมจันทร์ และ นายประยงค์ ปานแขวง โดยมี อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว เป็นผู้ควบคุมดูแล และ 4. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประกวดร้องเพลง น.ส.นภารัตน์ ทะสี ภายใต้การควบคุมดูแลของ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

ดร.มงคล กล่าวว่า การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเป็นเลิศแก่นักศึกษาที่เรียนศาสตร์แขนงนี้ ทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ ในด้านเกษตรและอาหาร ซึ่งในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นำนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าสู่การแข่งขันเชิงทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งทางด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและบูรณาการการทำงานผ่านความร่วมมือกัน ระหว่างคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายทั้ง 14 แห่ง ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างกัน

"ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมถึงมีคุณธรรมที่สามารดำรงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้ ต้องมีกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน แนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและสนใจใฝ่รู้ คือเปิดโอกาสให้เข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับต่างๆ ซึ่งนอกจากจะสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองแล้ว ยังเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอีกด้วย"คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด