ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 13 หลักสูตร เปิดโลก Digital Money นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการเงิน

จันทร์ ๐๖ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๕๙
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 13 หลักสูตร เปิดโลก Digital Money นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการเงิน
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) แก่นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (ที่ 6 จากซ้าย) และคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2561 หลักสูตร เปิดโลก Digital Money นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการเงิน พร้อมการเดินทางทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสร้างสรรค์โครงการดังกล่าวและให้การสนับสนุนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 13 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 นี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 'เปิดโลก Digital Money นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการเงิน' เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินของโลกปัจจุบัน และสอดรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ "Value–Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด