สัมมนาสัญจร EEC คนไทย..ได้อะไร? จ.ชลบุรี

อังคาร ๐๗ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๔๗
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวทีสัมมนาสัญจร EEC คนไทย..ได้อะไร? 4 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพ เวทีแรกพบกันที่ จังหวัดชลบุรี ใน วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

ในงานสัมมนาพบกับวิทยากร จากทั้งภาคนโยบาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมถึงประชาชนในพื้นที่

- คุณสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

-ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านจะมากล่าวปาฐกถาพิเศษ EEC ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ Thailand 4.0

-คุณภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ท่านจะมาเล่าถึง ความพร้อมชลบุรี รับยุทธศาสตร์ EEC

-และร่วมพูดคุย EEC คนชลบุรี..ได้อะไร?

- ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

- ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

- คุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- คุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

- ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

- คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

- คุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องแปซิฟิก ชั้น 1 เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

สำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/eeccb

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.087 511 3381

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด