ภาพข่าว: Health Ambassadors

อังคาร ๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๕๑
ภาพข่าว: Health Ambassadors
พลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดหลักสูตร Health Ambassadors รุ่นที่ 1 จัดโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี, พล.อ.รศ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ, ดร.อัศวิน อิงคะกุล, ปรีชา ถิรกิจพงศ์, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด