ภาพข่าว: คณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา

อังคาร ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๑๖
นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ นำนักการทูตชำนาญการของกระทรวงฯ เยี่ยมชมและดูงานที่ท่าเทียบเรือประมง(องค์การสะพานปลา) และศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ปัญหาค้ามนุษย์และลดปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงและครอบครัว มีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการของศูนย์ โดยบาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสะอาด (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา และ นางสาวนาตยา เพชรัตน์ ผู้ประสานงานโครงการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด