พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ศุกร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๔๑
คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 การนิคมอุตสาหกรรม
พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นอกจากนี้ โครงการดังกว่าว ยังเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยยังมุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนที่สื่อสารในภาษาจีน ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0

พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด