ซี.พี.แลนด์ ลงนามดำเนินสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในจังหวัด ระยอง

จันทร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๐๕
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ซี.พี.แลนด์ ลงนามดำเนินสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในจังหวัด ระยอง

ณ ศูนย์ประชุม PEACH พัทยา จ.ชลบุรี

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการบันทึกการลงนามดำเนินสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในจังหวัด ระยอง และร่วมลงทุนกับกลุ่ม บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จากมณฑลกว่างซี ซึ่งโครงการดังกล่าวถูกผลักดันให้เป็นหนึ่งในเขตส่งเสริม เพื่อกิจการอุตสาหกรรม ตอบรับการลงทุนตามกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรม S-Curve นอกจากนี้ยังเข้าร่วมงาน "Thailand - China Business Forum 2018 : Strategic Patership through the Belt and Road Initative and the EEC" เพื่อเป็นการตอกย้ำขีดความสามารถพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลไทยและสนับสนุนการปฎิรูปปรับเปลี่ยนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

ซี.พี.แลนด์ ลงนามดำเนินสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในจังหวัด ระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด