ภาพข่าว: ยินดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จันทร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๒๒
เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร (มทร.อีสาน) ร่วมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมเรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด