ภาพข่าว: พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 3) ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

อังคาร ๒๘ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๓๒
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ (นั่งแถวที่ 1 กลาง) นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 3) ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ให้กับผู้ผ่านการอบรมในโครงการอบรมร่วมผู้นำกรุงเทพมหานคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาครัฐ และผู้นำภาคเกชน ประจำปี 2561 โดยมี ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (นั่งแถวที่ 1 ที่ 7 จากซ้าย) ประธานสภากรุงเทพมหานคร ร่วมงานด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด