ภาพข่าว: งานกาล่าดินเนอร์การกุศล AUAA “200 years U.S. – Thai Friendship”

พุธ ๒๙ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๒๓
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล "200 years U.S. – Thai Friendship" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี มิตรภาพระหว่างสหราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา และนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช โดยมี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ และสมาชิกนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ ร่วมงาน ณ ห้องมณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์

(จากซ้าย : นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล, นางศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา, ดร.สุวิทย์ ยอดมณี, คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี, นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย, นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด