ซีออน ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาง คอมพาวด์ ชั้นนำ ปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัยด้วย ไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์

พฤหัส ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๓๔
หลังจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ (ซีออน) ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยางคอมพาวด์ (rubber compound)พบว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยและนำกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่นำ ไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ (IFS Applications) เข้ามาใช้งาน บริษัทซีออนได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงรูปแบบการใช้เครื่องมือ วัตถุดิบ แรงงาน และเวลาได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้พนักงานสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและส่งมอบได้อย่างตรงเวลา

ระบบที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เมื่อพิจารณาเรื่องเทคโนโลยีของระบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนและมีความแตกต่างกันในการจัดการกระบวนการผลิตหลักของบริษัทซีออน ทำให้พนักงานทุกระดับขององค์กรรู้สึกว่าการดำเนินงานมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นเมื่อต้องเร่งมือทำงานในช่วงที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลได้รับการรวบรวมจากหลายแหล่งอย่างไม่เป็นระบบเพื่อนำมาสร้างเป็นรายงาน และมีโอกาสที่ข้อมูลจะเกิดความผิดพลาดสูงเนื่องจากเป็นการดำเนินการที่ยุ่งยาก สิ่งนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีในการดำเนินธุรกิจโดยตรง การจัดการแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในขณะที่พยายามนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้เพื่อผลิตสินค้าให้ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สร้างความยุ่งยากอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากยังไม่มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันทั้งระบบ สิ่งนี้ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและข้อมูลจำนวนมากไม่เชื่องโยงกันและผู้ใช้ปลายทางจะต้องนำมาใช้งานและต้องดำเนินการด้วยตนเองในระดับที่ยากจะจัดการได้

คุณนนรา อุไรวรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและไอทีของบริษัท ซีออน กล่าวว่า "จากมุมมองของฝ่ายบริหาร พวกเขาต้องการมองเห็นการดำเนินงานทั้งระบบได้ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นเพื่อช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ ข้อมูลถูกรวบรวมจากแหล่งข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องตลอดเวลา จากมุมมองด้านไอที สิ่งนี้มีราคาแพง ซับซ้อน และใช้เวลานานในการเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับระบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมากในด้านการบำรุงรักษาอย่างเข้มงวดซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้เป็นอุปสรรคสำหรับฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ทันเวลา เนื่องจากพวกเขาต้องบริหารจัดการวัตถุดิบ แรงงาน และเวลาให้มีประสิทธิภาพขณะที่ต้องจัดการกับเทคโนโลยีและข้อมูลที่ไม่เชื่องโยงกัน รวมถึงกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เหล่านี้ด้วยตนเอง"

การติดตั้งเทคโนโลยีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือความสามารถในการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทซีออน โดยคุณนนรากล่าวว่า "ความสามารถของการดำเนินการในลักษณะที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้กิดผลกำไรโดยตรง"

การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงได้ในทันที

บริษัทซีออนต้องการระบบอีอาร์พี (ERP) รูปแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับการจัดการการผลิตแบบผสมผสาน ซัพพลายเชน และการเงิน หลังจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่ายอีอาร์พี ในตลาดแล้ว บริษัทซีออนก็ตัดสินใจเลือกไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ (IFS Applications)โดยพิจารณาจากฟังก์ชันการทำงาน ความยืดหยุ่น และองค์ความรู้ของบริษัทไอเอฟเอสเกี่ยวกับตลาดในประเทศไทยควบคู่ไปกับข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้าที่มีอย่างมากมาย

"เราทราบดีว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก้าวต่อไปของเราคือการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการนำพนักงานของเราให้ก้าวสู่การดำเนินงานที่ทันสมัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้พวกเขาก้าวผ่านจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่และฝึกฝนเสริมสร้างทักษะให้ดียิ่งขึ้น" คุณนนรากล่าวว่า "นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เราเลือกไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ โซลูชันนี้มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ทั้งยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจธุรกิจของเรา สามารถให้คำแนะนำที่ดีเยี่ยมและจัดหาการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น"

เมื่อปรับใช้ ไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ เรียบร้อยแล้ว บริษัทซีออนสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังได้ยกเลิกกระบวนการทำงานด้วยตนเองหลายอย่าง ทำให้การดำเนินการคล่องตัวขึ้น และสามารถเชื่อมต่อทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานการผลิตในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเห็นผล นอกจากนี้ยังได้วางรากฐานสำหรับการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นด้วย คุณนนรากล่าวว่า "เราสามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานและการดำเนินงานของเรา ซึ่งช่วยให้มองเห็นห่วงโซ่อุปทานการผลิตได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุม''

ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย "ตอนนี้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าเรามีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่พร้อมให้การสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเราได้อย่างดีเยี่ยม" คุณนนรากล่าว

การไหลของข้อมูลภายในองค์กรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ช่วยให้แผนกต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น "ในขณะที่เราต้องใช้โปรแกรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ ไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ ได้เข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ทำให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด" คุณนนรากล่าว

การนำไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ มาใช้ทำให้บริษัทลดการพึ่งพาทีมสนับสนุนด้านไอทีที่ไม่ต้องมาคอยรับมือกับปัญหาด้านการสนับสนุนและดูแลระบบที่ล้าสมัยอีกต่อไป

ซอฟต์แวร์

- IFS Financials(TM)

- IFS Manufacturing(TM)

- IFS Supply Chain(TM)

ข้อมูลอ้างอิง

" นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เราเลือกไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่น โซลูชันนี้มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ทั้งยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจธุรกิจของเรา สามารถให้คำแนะนำที่ดีเยี่ยมและจัดหาการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น"

คุณนนรา อุไรวรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและไอทีของบริษัทซีออน

ประโยชน์

- ปรับปรุงความสามารถด้านการมองเห็นกระบวนการผลิตทั้งระบบเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

- การดำเนินงานที่คล่องตัว

- แพลตฟอร์มอีอาร์พี ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

เกี่ยวกับลูกค้า

บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ เป็นส่วนหนึ่ง ของธุรกิจยางระดับโลกของ Zeon Group

ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิต ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ชุดต้นแบบของคาร์บอน โดย ซีออนนำเสนอความหลากหลายที่เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรม เครื่องกลและอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอื่น ๆ โดยสำนักงานในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.zeon.co.th

เกี่ยวกับไอเอฟเอส

ไอเอฟเอส (IFS(TM)) เป็นผู้พัฒนาและนำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรเพื่อลูกค้าทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านการดูแลสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการบริการเป็นหลัก ด้วยโซลูชันและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในอุตสาหกรรม ประกอบกับความมุ่งมั่นในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทำให้ไอเอฟเอสกลายเป็นผู้นำตลาดและซัพพลายเออร์ที่ได้รับการแนะนำบอกต่อมากที่สุดในภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เรากำลังทำตลาดอยู่ ทั้งนี้ บริษัทมีพนักงาน 3,500 คนที่พร้อมให้บริการผู้ใช้ทั่วโลกที่มีจำนวนมากกว่า 1 ล้านรายผ่านเครือข่ายสำนักงานสาขาในเขตพื้นที่ต่างๆ และผ่านระบบเครือข่ายพันธมิตรที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์: IFSworld.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด