กรมศุลกากรจับมือธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล

พฤหัส ๑๓ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๔:๔๓
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561) เวลา 11.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลระหว่างกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องเทวะวงศ์วิศิษฏ์ ชั้น 1 ตำหนักใหญ่วังเทวะเวสม์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยทั้งสององค์กรต่างมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ "Big Data" ที่ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการพยากรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่นี้ ได้ขยายให้ครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและของกรมศุลกากรที่จะเป็นประโยชน์ต่องานด้านการกำกับดูแลและงานวิเคราะห์ในภารกิจของกรมศุลกากรและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินได้ละเอียดและรอบด้านยิ่งขึ้น ช่วยป้องกันภัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะยังประโยชน์แก่ประเทศโดยรวม ทั้งนี้ กรมศุลกากรและธนาคารแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบให้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลการนำสินค้าเข้า/การส่งออกสินค้า ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 โดยให้ใช้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากรที่ถูกต้องตรงประเด็นได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. website : https://www.Customs.go.th

2. Facebook : https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/

3. Youtube : https://www.youtube.com/theprcustoms

4. Line Official Account :Thaicustoms

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด