อิ่มบุญ! ม.ศรีปทุม ร่วมใจทำบุญใหญ่ ไถ่ชิวิต โค-กระบือ บริจาคเงินซ่อมแซมห้องไอซียู รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

จันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๐:๑๓
ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมใจไถ่ชีวิต โค-กระบือ บริจาคเงิน ในการซ่อมแซมห้องไอซียู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ และเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ดำเนินงาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีทำบุญใหญ่ ร่วมใจไถ่ชิวิตโค-กระบือ ประจำปี 2561 โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญไถ่ชิวิตโค-กระบือ จำนวน 30 ตัว พร้อมร่วมบริจาคเงินทำบุญเป็นจำนวนเงินรวม 678,700 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ และเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

อาจารย์เปรมจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 600,000 บาท ,ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม บริจาคเงิน จำนวน 600,000 บาท และ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และซ่อมแซมห้องไอซียู ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งได้จัดสร้างไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยวิกฤติ อันถือเป็นการทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่

โดยในปีนี้ได้ไถ่ชีวิตโค-กระบือ รวมจำนวน 30 ตัว เพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่อไป อีกทั้งเป็นการลดละ การฆ่าสัตว์ พร้อมเป็นการช่วยเหลือชีวิตโค-กระบือ ให้รอดพ้นจากโรงฆ่าสัตว์อีกด้วย ทั้งนี้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – พ.ศ.2561 รวมเป็นระยะเวลา 25 ปี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำชาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคไปแล้ว เป็นจำนวน 354 ตัว และไถ่ชิวิตกระบือไปแล้ว จำนวน 256 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 626 ตัว อาจารย์เปรมจิต กล่าว

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU-Dynamic-University #ม.ศรีปทุมสร้างผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด