ภาพข่าว: โครงการส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชน “เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง”

พุธ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๓:๒๖
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชน "เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง" โดยเยาวชนอายุ 7-20 ปี ที่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สามารถฝาก-ถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักการออมส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่เยาวชนมากขึ้น ซึ่งในระยะแรกนี้จะเปิดให้บริการฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้อย่างเดียวก่อน ระยะต่อไปจะเปิดให้บริการถอนเงินด้วย MyMo Mycard ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วย พร้อมจะขยายให้ลูกค้าธนาคารออมสินฝาก-ถอนได้ทุกช่วงวัย ถือเป็นนวัตกรรมทางการออมใหม่ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด