งานสร้างสรรค์เยาวชนในโครงการ“อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

พุธ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๖:๔๑
บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอความอนุเคราะห์จากท่านบรรณาธิการและสื่อมวลชน ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ สร้างสรรค์เยาวชนชิงทุนรางวัลจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณชมัยภร (บางคมบาง) แสงกระจ่าง, คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย, คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์

โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 4 โครงการนี้ได้เริ่มเมื่อ 1 มี.ค. 2561 สิ้นสุด 8 ต.ค. 2561 เป็นโครงการฯ ที่มอบทุนรางวัลให้กับนักเรียน – นักศึกษา รวมมูลค่าทุนรางวัล 8 แสนบาท โดยการคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 40 ท่านสุดท้าย จากการเขียนบทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมประเภท สารคดี กวีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับรางวัลดังนี้ "สพฐ. / ชมนาด / ซีไรต์ / เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" เพื่อเข้าอบรมในค่าย "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ช่วงวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2561 ณ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก

กิจกรรมออกค่ายฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเชิงประจักษ์ของโครงการฯ ที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานวรรณกรรมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด