ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

อังคาร ๐๒ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๐๓
ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี
ท่าน ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย, ฯพณฯ อำนวย ประติเส, ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร ดร.สุรพร สิมะกุลธร และ ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Professor Of Management and Economics จาก Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องจัดเลี้ยง IL GIARDINO โพธาลัย เลเซอร์ปาร์ค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด