ภาพข่าว: การยาสูบฯ แถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

พุธ ๐๓ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๑๒
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร นายวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต นายอลงกรณ์ เจริญภักดี รองผู้ว่าการด้านใบยา นายมนตรี กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต และนายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2561 และทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในส่วนกลางร่วมรับฟัง พร้อมกันนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ไปยังสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาคทั้ง 10 แห่ง และโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด