ภาพข่าว: นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงพยาบาลหัวเฉียว

อังคาร ๐๙ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๐๘:๔๔
ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ (นั่ง : ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล (นั่ง : ขวาสุด) กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว คุณนิพนธ์ ลีละศิธร (นั่ง : ซ้ายสุด) กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณสุธี เกตุศิริ (นั่ง : ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับ ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล (นั่ง : กลาง) นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเยี่ยมชมโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยคุณสุธี เกตุศิริ นำเสนอนโยบายและศักยภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริการทางการแพทย์ เครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่อง MRI ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่อง CT – Scan 160 Slices เครื่องตรวจมะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล เครื่องฉีดสีสวนหัวใจ (Cath Lab) พร้อมรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต (Mobile ICU) ฯลฯ พร้อมทั้งชมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลรักษาพยาบาล เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด