สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดงานแถลงข่าวเปิด “สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต”

ศุกร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๓๙
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิด "สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต และเปิด "หลักสูตร Future Economy & Internet Governance Executive Program (FEGO)" โดยคุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่จะพูดคุยถึงที่มาและความสำคัญของหลักสูตร งานแถลงข่าวนี้ จะจัดให้มีขึ้น ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต (ทางออกที่ 2)

กำหนดการงานแถลงข่าว

เปิด "สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต" และหลักสูตร Future Economy & Internet Governance Executive Program (FEGO) โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) "ETDA" วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ (ใกล้ BTS เพลินจิต)

09.30 น. - สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

10.00 น. กล่าวต้อนรับ และเชิญชม Opening Show "To the Future, Together"

10.15 น. - การแถลงข่าวเปิด "สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต"

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (FEGO)

10.30 น. พิธีกรนำชม VDO ประมวลภาพผู้เข้าร่วมหลักสูตร FEGO รุ่นที่ 1

10.35 น. - เปิดตัวหลักสูตร "Future Economy & Internet Governance Executive Program" หรือ FEGO พร้อมแนะนำผู้บริหารหลักสูตร

โดย คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร FEGO

10.45 น. ถ่ายภาพผู้บริหารและผู้เข้าร่วมเรียนหลักสูตร รุ่นที่ 1

11.00 น. จบงานแถลงข่าว / ผู้บริหารให้สัมภาษณ์

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Up & Above Restaurant

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด