ภาพข่าว: “ETDA” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต คลอดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

พฤหัส ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๓๙
ศ.(พิเศษ ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (ที่ 2 จากขวา) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต พร้อมด้วยนางสุรางคณา วายุภาพ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแถลงข่าวเปิด "สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต" เพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและต่อยอดในการพัฒนาประเทศ พร้อมนำร่องเปิดหลักสูตร "Future Economy & Internet GovernanceExecutive Program: FEGO" หรือ เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมก้าวสู่ยุคDigital Economy อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากองค์กรชั้นนำมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด