ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนรถตู้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่

จันทร์ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๓:๐๑
นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากขวา) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นายดำรงค์ กฤษณามระ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสังคมและส่งเสริมธุรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรถตู้จำนวน 1 คัน แก่ ผศ.นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิก (ที่ 4 จากขวา) พร้อมนางมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ (ที่ 2 จากขวา) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิรามาธิบดีฯ สำหรับใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ดำเนินการตกแต่งรถตู้ที่ธนาคารได้เคยส่งมอบให้กับมูลนิธิไว้ปฏิบัติงานเมื่อปีพ.ศ. 2558 ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และดูใหม่ตลอดเวลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด