ภาพข่าว: maiA จัดเสวนา เทคนิคการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประจำเดือน ต.ค.61

จันทร์ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๑๒
ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ (ที่ 1 จากขวา) นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อบริษัทจดทะเบียน" โดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูล (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักวิเคราะห์ อีกทั้งรับทราบถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยปลายปี 2561 และ ต้นปี 2562 ทั้งนี้ในวันเดียวกัน สมาคม maiA ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย (Networking) ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกและพันธมิตรสมาคมฯ เข้าร่วมงานกว่า 120 คน ณ โรงแรม แร็มบรันต์ ซอยสุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด