ภาพข่าว: องค์การสวนสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA) ครั้งที่ 73

พุธ ๒๔ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๒๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมระหว่างประเทศและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) ครั้งที่ 73 ภายใต้หัวข้อ "Wild at Heart" นำเสนอองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมและแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งองค์การสวนสัตว์ (อสส.) เป็นหน่วยงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว โดยมี รศ. นสพ. ปานเทพ รัตนากร (ที่ 7 จาก ขวา) ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และ Dr. Jenny Gray (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ (ขวาสุด) พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน และแสดงความยินดี ณ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด