ภาพข่าว: “ETDA” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต คลอดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

พุธ ๒๔ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๓๐
ศ.(พิเศษ ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (ที่ 4 จากขวา) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสุรางคณา วายุภาพ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สพธอ. ร่วมแถลงข่าวเปิด "สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต"เพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและต่อยอดในการพัฒนาประเทศ พร้อมนำร่องเปิดหลักสูตร "Future Economy & Internet Governance Executive Program: FEGO" หรือ เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economyอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากองค์กรชั้นนำมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องบอลรูม1โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด