คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เชิญฟังเสวนาเกี่ยวกับกฎหมายคู่ชีวิต หัวข้อ “เรื่องระหว่างเรา: กฎหมายคู่ชีวิตและความคิดในสังคมไทย”

พฤหัส ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๘:๓๖
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญฟังปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการ"เรื่องระหว่างเรา: กฎหมายคู่ชีวิตและความคิดในสังคมไทย"ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561เวลา 12.30 – 16.00 (ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสมรสในเพศเดียวกันและบริบทในสังคมไทย รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในชีวิตมีรายการเสวนาดังต่อไปนี้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กฎหมายคู่ชีวิต : แนวโน้มสากลและสังคมไทยแสดงโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์

การเสวนาหัวข้อ "เรื่องระหว่างเรา: กฎหมายคู่ชีวิตและความคิดในสังคมไทย"

1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2. คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร (รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

4. คุณปอย-ตรีชฎา มาลยาภรณ์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา สามารถลงทะเบียนได้ทาง โทรศัพท์ 02-218-2017 ต่อ 303 หรือกรอกแบบฟอร์มทาง https://goo.gl/forms/MzRD6U8Lxb52sKVQ2 สอบถามเพิ่มเติมทาง [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด