ภาพข่าว: มูลนิธิซิตี้ ร่วมกับยูเอ็นดีพี (UNDP) หนุน “โครงการยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2561” แก้ปัญหาสังคม

จันทร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๕:๔๑
นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ หัวหน้าทีมส่งเสริมธรรมาบาลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) (คนที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (คนกลาง) ร่วมเปิดโครงการ "ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2561" สนับสนุนการสร้างศักยภาพแก่คนรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่และบทบาทในการร่วมมือพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถนนกรุงธนบุรี

จากซ้ายไปขวา

1. นางสาวชุติกา อุดมสิน ผู้ก่อตั้ง Good Factory

2. นางสาวธัญญพร จารุกิตติคุณ ผู้จัดการ แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Innovation Platform) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

3. นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ หัวหน้าทีมส่งเสริมธรรมาบาลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

4. นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

5. นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

6. นายธราธร รัตนนฤมิตศร กรรมการสถาบันอนาคตไทยศึกษา

7. นายจุฑาพัฒน์ ปิติปภา ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกิจการสังคม สายการบินแอร์เอเชีย

เกี่ยวกับ มูลนิธิซิตี้

มูลนิธิซิตี้ มีบทบาทในการทำงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง การสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้ว มูลนิธิซิตี้ ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำและความพร้อมของพนักงาน ที่สนับสนุนให้พันธกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำและนวัตกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิฯ ที่ www.citifoundation.com

เกี่ยวกับ ซิตี้

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์: @Citi | ยูทูป: www.youtube.com/citi | บล็อก: http://new.citi.com | เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi | ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi

เกี่ยวกับ UNDP

UNDP ดำเนินงานในประมาณ 170 ประเทศ เพื่อช่วยในการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการแบ่งแยก และช่วยประเทศต่าง ๆ พัฒนานโยบาย ทักษะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสร้างพันธมิตร ความสามารถของสถาบันและสร้างความยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับโลกของเรา ที่องค์กร UNDP เห็นว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะก้าวไปสู่วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก ในเดือนกันยายนปี 2558 ผู้นำโลกได้จัดทำวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อยุติความยากจนภายในปี 2573 เพื่อขจัดความยากจน ปกป้องโลก และเพื่อประชาชนทุกคนจะมีสันติภาพและความมั่งคั่ง พวกเราสนับสนุนความพยายามของประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่หรือเป้าหมายระดับโลกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความสำคัญในการพัฒนาระดับโลกจนถึงปี 2573 UNDP มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ สร้างและแบ่งปันแนวทางแก้ปัญหาใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน การปกครองแบบประชาธิปไตยและการสร้างสันติภาพและการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ในกิจกรรมทั้งหมดนี้ พวกเราสนับสนุนให้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรี ชนกลุ่มน้อย และคนที่ยากจนและอ่อนแอที่สุด โครงการ Youth Co: Lab ดำเนินการโดยทีมผู้บริหารในศูนย์ภูมิภาคของ UNDP ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.asia-pacific.undp.org/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด