บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล ร่วมกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานแถลงข่าวโครงการ Brother Run & Share ปีที่ 5 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ศุกร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๑:๐๒
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ Brother Run & Share ปีที่ 5 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

13.00-14.00 ลงทะเบียน รับของที่ระลึก และรับประทานอาหารว่าง

14.00-14.45 พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเชิญผู้บริหารขึ้นกล่าวบนเวที

- มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

- รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

- รับชมวีดิทัศน์

14.45-15.00 พิธีกรสัมภาษณ์พิเศษรายละเอียดโครงการฯ โดย คุณพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

15.00-15.40 พิธีกรนำเข้าสู่ช่วงเสวนา Brother Run & Share ก้าวสู่ปีที่ 5 โดย

- คุณพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

- รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี อาจารย์ประจำหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

- รศ.พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ อาจารย์ประจำหน่วยโลหิตวิทยา และโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

- คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

15.40-16.00 ผู้บริหาร แขกรับเชิญ และดาราศิลปินถ่ายภาพร่วมกัน

16.00 สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด