ภาพข่าว: ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง จ.ปัตตานี

ศุกร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๕:๓๔
ภาพข่าว: ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง จ.ปัตตานี
นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ถูกเลิกจ้างบริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ในสาขาอาชีพต่างๆ อาทิเช่น การทำขนมเบเกอรี่ การขายสินค้าออนไลน์ การตัดเย็บเสื้อผ้า และการซ่อมโทรศักท์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างได้ประกอบอาชีพเสริม ให้มีรายได้ ในระหว่างถูกเลิกจ้าง โดยทำการฝึกระหว่างวันที่ 9 พ.ย.- 15 ธ.ค.61 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด