ควอลลีเทคฯ ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561 ลดลง เผยแนวโน้มงานปีหน้าเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น

จันทร์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๕:๐๗
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ประกาศผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2561 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 93.65 ล้านบาท ลดลง 0.44% ขาดทุนสุทธิ 3.62 ล้านบาท ลดลง 135.82% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลายลดลง และรายได้จากงานตรวจสอบพืชผลทางการเกษตรของบริษัทย่อยลดลง ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ มีการขาดทุนสำหรับงวด เกิดจากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่ลดลงเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับบริษัทฯ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) ที่ยกเลิกเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 4.31 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการช่วง 9 เดือน มีอัตราการเติบโตลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีรายได้รวม 278.53 ล้านบาท ลดลง 7.93% และมีกำไรสุทธิรวม 0.54 ล้านบาท ลดลง 97.84%

"ทิศทางผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน เนื่องจากภาวะตลาดการทดสอบโดยไม่ทำลายยังไม่ฟื้นตัว โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการด้านต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีการขายส่วนงานการตรวจสอบพืชผลทางการเกษตรของบริษัทย่อยออกไป สาเหตุเนื่องจากแนวโน้มงานตรวจสอบพืชผลทางการเกษตรมีอัตราการเติบโตลดลง สำหรับ ทิศทางในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากไตรมาสที่ 3 จากการที่ลูกค้ากำลังเริ่มงานในโครงการใหญ่หลายโครงการ และคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณงานทดสอบโดยไม่ทำลายเพิ่มมากขึ้นในปี 2562 " นายโดมเดช กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด