ภาพข่าว: เปิดตัว B.VER : Blockchain Solution for Academic Document Verification ครั้งแรกในไทย

พุธ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๐๙:๔๓
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจชั้นนำเปิดตัว B.VER : Blockchain Solution for Academic Document Verification อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาของไทยให้ก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันตระหนักถึงบทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งต่อคุณค่าและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นให้กับแวดวงการศึกษาและภาคแรงงานของไทย โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน นายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าววิสัยทัศน์ เป้าหมาย และที่มาของโครงการ นายจีรพล มัทวพันธุ์ Head of Project Delivery บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด นำเสนอ B.VER ด้วยการพัฒนาบนเทคโนโลยี Blockchain นอกจากนี้ยังมี คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ SCB Academy ชั้น 18 SCB Park Plaza รัชโยธิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด