ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ต่อยอดการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นชนบท ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

พุธ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๕:๕๔
นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการ "ติดปีกเติมฝัน" ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน และศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล ณ โรงเรียนบ้านป่าตาล โดยมีนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนเรื่องการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นชนบทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การมอบศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาลนั้น เป็นการสานต่ออาชีพปั้นอิฐมอญเป็นตุ๊กตา เพื่อให้อัตลักษณ์ของชุมชนเกิดความแข็งแรง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ณ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด