เชียงใหม่สีสันเมืองแห่งเสียงดนตรี ขนศิลปินขับกล่อมบทเพลงต้อนรับลมหนาว ภายในงาน “MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี”

พฤหัส ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๗:๒๒
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี" โดยเปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายทางดนตรี การแสดง มีศิลปินที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นอัตตาลักษณ์ และดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี (MUSIC of the CITY) เป็นการรวบรวมความหลากหลายทางดนตรี กับเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางดนตรีขึ้นในจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร การบริการที่ได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านรูปแบบเมืองดนตรี เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดทางเลือกการท่องเที่ยวใหม่ ๆ จึงกำหนดจัดกิจกรรมกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล ท้องถิ่น ที่แสดงถึงความเป็นดนตรีของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางดนตรีขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมถึง กิจกรรมภายในงาน "MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี" ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการเชิญศิลปินทั้งชาวไทย และ ต่างประเทศ รวมถึงศิลปินพื้นเมืองล้านนา ในภาคเหนือ มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย โดยจะมีศิลปินผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดงในแต่ละวัน ดังนี้

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โก๋อาร์ม ปาร์ตี้โด๊ะ Peter Band

Anette George Judith Utley

มิกซ์ มิเตอร์ ไม้เมือง

เดอะสะล้อ Isara

วงดนตรีโรงเรียนดุริยศิลป์ Bigband Jazz ของ มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เกสร ขวัญลดา วิฑูรย์ ใจพรหม

นกแล ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ศิลปินจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วงดนตรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

มุกดา ยาใจ นพพร นครพิงค์

ไวท์ คุณพระช่วย อ้อม รัตนัง

น้อง ปฎิญญา เซญ่า สาวม้ง

สมชาย เข็มกลัด ศิลปินจากประเทศพม่า "แก แก"

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อ๊อด ไพศาล เอ็ด วัชรินทร์

ประเสริฐ คาเนชั่น ครูส่างคำ จางยอด

เก่ง ธชย Ben Miller Drum Group

Big Gulp Harmonica

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ และ เชิญผู้ประกอบการ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้านดนตรี มาร่วมออกร้านในงาน โดย คาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้นโดยผ่านกลไกการแสดง และ การให้ความรู้ทางด้านดนตรี จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกร้านอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด