ภาพข่าว: เปิดที่ทำการมูลนิธิเพื่อสันติภาพฯ ที่ ม.รามคำแหง

พฤหัส ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๗:๐๘
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย ร่วมเปิดที่ทำการมูลนิธิเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเชีย โดยมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเชีย รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 10 อาคารศรีศรัทธา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด