ภาพข่าว: มอบรางวัล SET Awards 2018

พุธ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๐๙:๐๖
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับ 21 บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และ 1 บริษัทที่รับรางวัล SET Award of Honor ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2018 โดยรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) ได้แก่ ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา รางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award) ได้แก่ อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด