บลจ.กสิกรไทยคว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม จากงาน SET Awards 2018

พุธ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๒:๐๖
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เข้ารับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ถือว่าเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

นายวศินกล่าวว่า "ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทรู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมในปี 2016 และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ในปี 2017 การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้ เกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า จนทำให้บริษัทมีความพร้อมในแง่ของผลิตภัณฑ์กองทุนที่ครบถ้วน รวมถึงสามารถรักษาผลการดำเนินงานของกองทุนให้อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีภารกิจที่สำคัญ คือ การทำให้ชีวิตการลงทุนของลูกค้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ตามแนวคิด Simplify your Investment Life ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเกิดตัวช่วยการลงทุนต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชัน K-My Funds และ K-My PVD โดยเน้นการนำนวัตกรรม Big Data Analysis เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงกับรายบุคคล (Personalize) เพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทุนอย่างมั่นใจพร้อมทั้งได้รับผลตอบแทนที่เต็มศักยภาพของตนเอง ทั้งหมดนี้เพื่อนำพาให้ บลจ.กสิกรไทย ขยับขึ้นสู่การเป็น Digital Wealth Advisor อย่างสมบูรณ์แบบในที่สุด"

การได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2018 นี้นับเป็นการพิสูจน์ศักยภาพและความสำเร็จของบลจ.กสิกรไทยได้อย่างแท้จริง เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบรางวัลจะมีมาตรฐานและขั้นตอนในการคัดเลือกที่น่าเชื่อถือ โดยบลจ.กสิกรไทย ได้รับรางวัลสูงสุดในประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลในประเภทนี้ จะพิจารณาเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยม โดยดูจากผลตอบแทนในการบริหารจัดการกองทุนประเภทต่างๆ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ และกองทุนผสม และนำมาคำนวณหาผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนในแต่ละประเภทเพื่อดูภาพรวม ซึ่งจะต้องสามารถเอาชนะค่าเฉลี่ยโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของกองทุนในแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงจำนวนกองทุนที่มีความหลากหลาย ความสามารถในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ เช่น ช่องทางการขายและให้บริการแก่ผู้ลงทุน รวมถึงความโปร่งใสจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดวางไว้อย่างเหมาะสม

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด