ภาพข่าว: แถลงข่าว “โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C”

พุธ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๗:๓๑
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด แถลงข่าว "โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C"เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตลอดจนช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐจากการเช่าพื้นที่ของเอกชนสำหรับใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานหรือสำนักงาน ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด