Gossip News: วันต่อต้านคอรัปชั่น

ศุกร์ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๓:๐๙
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 8:45 นางจินตนาพัฒน์เรืองเดช ประกันสังคมจังหวัดชัยนาทร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด