ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 9 “ความก้าวหน้าและความท้าทายบนเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางสถานการณ์การค้าโลก” (The Belt and Road Initiative amidst a Global Trade War : Progress and Challenges)

พุธ ๑๒ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๔๖
นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ขวาสุด) และนายคณิต สีห์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน (ที่ 4 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ดร. โจนาธาน เค. เอส. ชอย (จีบีเอส. เจพี.) (ที่ 2 จากซ้าย) คณะกรรมการประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนประธานสภาหอการค้าจีนฮ่องกง ประธานสหภาพผู้ประกอบการเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และประธานกลุ่มบริษัทซันวาห์ นายประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในประเทศจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายเกา เย่า ซง (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาอาวุโส ตลาดกลางการค้าเพชรเซี่ยงไฮ้ และ รองศาสตราจารย์ เหริน หย่วนเจ๋อ (ที่ 3 จากขวา) คณะการทูตและการบริหารด้านต่างประเทศ มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีน โอกาสให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ในงานเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "ความก้าวหน้าและความท้าทายบนเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางสถานการณ์การค้าโลก" (The Belt and Road Initiative amidst a Global Trade War :Progress and Challenges) ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด