ภาพข่าว: CPP มอบโดมอเนกประสงค์ ร.ร. บ้านทุ่งสีเสียด

จันทร์ ๑๗ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๑๔
บริษัท ซีพีพี จำกัด ในเครือของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดยคุณกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้สนับสนุนหลักในการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยมี นายสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย คณะครูอาจารย์และผู้ปกครอง เป็นตัวแทนรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด