ภาพข่าว: ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ Smart Card อสม.

พฤหัส ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๕๐
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการจัดทำบัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อจัดทำและส่งมอบบัตร Smart Card อสม. เป็นของขวัญปีใหม่แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ อสม. และรัฐบาลในการจ่ายเงินช่วยเหลือรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันนี้ 20 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด