ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท พร้อมจัดงาน'นิทรรศการรักษ์หัวใจ’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

จันทร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๒๑
นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้ายสุด) และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ขวาสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานคนที่ 1 (ที่ 4 จากขวา) ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการ (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ธาริษา วัฒนเกส (ที่ 3 จากขวา) และนางรัชดา บุลยเลิศ กรรมการบริหาร มูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ สำหรับรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษา และป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ที่นับเป็นโรคเสี่ยงลำดับต้นๆ ของคนไทย โอกาสเดียวกัน ธนาคารได้ร่วมกับมูลนิธิฯ และ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน 'นิทรรศการรักษ์หัวใจ' ผ่านกิจกรรม เช็ค-ชม -ช้อป ในบรรยากาศย้อนยุคสไตล์ Retro-Vintage ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด