บีซีพีจี “งดให้ เพื่อให้”

จันทร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๒๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทะเล และครอบครัว รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุ้มครอง ปกป้อง ดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ "งดให้ เพื่อให้" ที่บีซีพีจีจัดทำขึ้น ผ่านแนวคิด งดจัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น นำเงินไปมอบให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เป็นผู้เสียสละ ดูแล รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการ "งดให้ เพื่อให้" ภายใต้โครงการ "Breath of the World " หรือ ต่อลมหายใจให้โลก เป็นปีแรก และจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคคลและ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คลิป โครงการ "งดให้ เพือให้" เพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ต่อไป ขอบคุณค่ะ

แนวคิดดีๆ ของบีซีพีจี บริษัทพลังงานหมุนเวียน นำเงินที่งดจัดทำของขวัญปีใหม่ ไปมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าและทะเล ที่เสียสละดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้กับพวกเรา ผ่านมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

https://www.youtube.com/watch?v=dHGq7B0pHDM&feature=youtu.be

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด